top of page

Intake

 

In het eerste gesprek zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van uw klacht(en). Daarnaast worden uw persoonlijke kwaliteiten en uw draagkracht besproken. Hieruit zal blijken of EMDR voor de behandeling van uw klacht kan worden ingezet.

 

 

De EMDR behandeling

 

De therapeut zal u vragen het beeld dat u zo angstig maakt op te roepen, met aandacht voor de gedachten en (lichamelijke) gevoelens die u daarbij heeft. Daarna wordt het verwerkingsproces gestart vanuit dat angstige beeld. Op hetzelfde moment wordt u (cq. uw brein) afgeleid door een bewegende hand van de therapeut of door geluiden die u door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts hoort. 

 

Er wordt gewerkt in stappen (ook wel 'sets' genoemd). Na elke stap wordt er een korte pauze genomen. De therapeut zal in die rust aan u vragen wat er naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten, gevoelens en beelden op gang, maar soms ook (lichamelijke) sensaties. Er worden net zoveel stappen gezet totdat de emotionele lading is verdwenen. 

 

Het wordt zodoende steeds gemakkelijker voor u om aan de gebeurtenis te denken. In veel gevallen verandert ook het nare beeld zelf (kleiner, wazig, op afstand). Ook kunnen juist de mooie aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Of kunnen er nieuwe inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring of het angstige toekomstbeeld steeds meer een neutrale plek krijgt.

 

Als de emotionele lading is verdwenen kan een laatste integratieve bewerking nodig zijn, als u merkt dat er bij u een ander, dan het angstige gevoel opkomt, bijvoorbeeld een gevoel van alleen, verlaten of verdrietig. Dat is niet verwonderlijk, omdat parallel aan het angstige gevoel ook andere gevoelens aanwezig zijn (geweest). Via de integratieve methode wordt ook voor deze gevoelens gezorgd. 

 

 

De dagen erna

 

Na afloop van een EMDR-i sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Soms kunnen nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen die u wat kunnen verwarren. Dat kan soms een of enkele enkele dagen duren. Daarna onstaat er een nieuw innerlijk evenwicht. Het is aan te bevelen dat u de dag na de EMDR behandeling contact opneemt met de therapeut om de eerste effecten te bespreken. 

 

 

Hoe werkt EMDR?

 

Dát EMDR werkt is inmiddels aangetoond, maar hoe het precies werkt nog niet helemaal. In ieder geval lijkt het erop dat het natuurlijk verwerkingssysteem door EMDR wordt gestimuleerd. Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat bilaterale stimulatie (het concentreren op een afleidende stimulus) de toegankelijkheid tot herinneringen vergroot. Daarnaast laat onderzoek zien dat de bilaterale stimulatie van EMDR automatisch leidt tot lichamelijke ontspanning. Waarschijnlijk heeft deze combinatie directe implicaties voor de herinneringen: ze veranderen hierdoor en worden opnieuw in het geheugen opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm. Meer achtergrond informatie treft u aan op deze webpagina: onderzoek.

bottom of page