top of page

​Eye movements take edge off traumatic memories

Two human experiments published in JNeurosci demonstrate that a widely used yet controversial psychotherapy technique suppresses fear-related amygdala activity during recall of a traumatic memory. Despite being a common and evidence-based therapy,  The promise of EMDR is its potential to recode the emotional content of the traumatic memory itself.

Wetenschappelijke verklaring voor de werking van EMDR

02/12/2015

Hoe ver is de wetenschap in de verklaring dat EMDR zo effectief is? De vereniging EMDR maakt de balans op.

EMDR richtlijn Trimbos Instituut

01/12/2015

EMDR kan worden toegepast als een op zichzelf staande kortdurende interventie bij PTSS. Als duur van een EMDR zitting wordt 90 minuten aanbevolen. Voor afsluiting van de therapie lijkt het zinvol om patiënten alert te maken op mogelijke signalen voor terugval. Aansluitend kan hen worden geleerd om anders met deze signalen om te gaan dan voor de start van de behandeling.

Getting past your past

02/12/2015

Over EMDR. Francine Shapiro, de uitvinder van EMDR, aan het woord.

Artikelen, onderzoeken en behandelrichtlijnen

25/11/2015

Uitgebreide lijst van behandelingsrichtlijnen en onderzoek  met betrekking tot EMDR.

1 / 1

Please reload

bottom of page