top of page

EMDR Een veel gebruikte therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring is Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een therapievorm die in 1989 is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Shapiro en is sindsdien zeer succesvol gebleken. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat cliënten die last blijven houden van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis, zich vaak al na enkele sessies van die last hebben bevrijd. 

Over EMDR en integratieve

psychotherpie, door

Francine Shapiro (2002)

EMDR is de eerste keuze voor het behandelen van zogeheten posttraumatische stress-stoornissen. Inmiddels is duidelijk dat in principe elke negatieve, emotioneel beladen herinnering (flash back) met behulp van EMDR kan worden bewerkt. Hierdoor is het mogelijk een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

 

Ook is gebleken dat EMDR goed kan worden ingezet voor het verwerken van flash-forward beelden, d.w.z. angst voor toekomstige situaties (Logie en De Jongh, 2014).

EMDR-i De i achter EMDR-i staat voor 'integratieve psychotherapie'. Therapeuten die gespecialiseerd zijn in integratieve psychotherapie zijn in staat om om een klacht samenhangend te beoordelen en kunnen op basis daarvan de cliënt begeleiden in het adequaat en duurzaam oplossen van die klacht. Daartoe beschikt de integratieve therapeut over verschillende behandelvormen, waarvan EMDR tot de mogelijkheden behoort.

Behandeling Ook in de EMDR behandeling zelf speelt de integratieve benadering een rol. Het beleven van de angst is bijzonder naar en heeft iemand (ooit) alleen beleefd; bijvoorbeeld als klein kind, als puber, als student, als startende werknemer. Het angstige beeld ontdoen van zijn lading - via de klassieke EMDR aanpak - is de eerste stap, maar daarmee kan 'dat gevoel van alleen', van die persoon die u toen was en die er toen zo alleen voor heeft gestaan, ook nu nog een onaangenaam gevoel geven. Dan is er een tweede stap nodig: om nu als volwassene innerlijk te zorgen voor die jongere persoon in u die zich destijds zo bang en alleen heeft gevoeld. Door die integratie kan échte innerlijke rust bestaan. Ook daarom staat er een i achter EMDR. Het uitvoeren van EMDR is een vak, de EMDR integratief uitvoeren eveneens. Daarom hebben therapeuten op dat vakgebied een gedegen opleiding gevolgd.

bottom of page