top of page

EMDR-i Netwerk Nederland

Algemene informatie en voorwaarden deelname

 

 

Doelstelling

 

Het EMDR-i Netwerk Nederland (ENN) is in 2016 opgericht. Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:

 • het volgen van en informeren over de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van EMDR;

 • het bespreken en analyseren van EMDR casuïstiek als onderdeel van integratieve psychotherapie (de i van EMDR-i);

 • het bevorderen van de communicatie tussen en educatie van EMDR-i therapeuten.

 

 

Eisen

Therapeuten die lid zijn van ENN voldoen aan de volgende eisen:

 • ze hebben een (integratieve) psychotherapeutische opleiding gevolgd;

 • ze zijn lid van een erkende beroepsorganisatie;

 • ze hebben een EMDR opleiding met goed gevolg afgelegd (aantoonbaar via certificaat of diploma);

 • ze volgen jaarlijks verplichte intervisie waarin EMDR casuïstiek wordt besproken.

 

Door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan ENN verklaart desbetreffende therapeut te voldoen aan alle hiervoor genoemde eisen. Een cliënt kan dit indien gewenst verifiëren bij de therapeut. 

 

 

Externe communicatie

 

Therapeuten die lid zijn van ENN en die dus voldoen aan bovenstaande eisen, kunnen het emdr-i logo gebruiken voor hun externe communicatie en worden als therapeut op de EMDR-i website vermeld met eigen praktijkvermelding (adres, telefoon, website en email).

 

 

Klachten

 

ENN is geen beroepsorganisatie en heeft geen klachtcommissie. Eventuele klachten over individuele therapeuten dienen via hun beroepsorganisatie te worden ingediend.

 

 

Kosten

 

De jaarlijkse kosten van het ENN lidmaatschap bedragen - per 1 januari 2018 - 25 euro (excl. BTW). Dit bedrag wordt jaarlijks gefactureerd. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar via post of email. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar wordt aangevraagd, zullen de lidmaatschapskosten naar rato (op maandbasis) worden verrekend.

 

Voor deze jaarlijkse bijdrage krijgt u:

 • het gebruik van het logo emdr-i;

 • vermelding van uw praktijk (adres, telefoon, website en email) en geografische vindbaarheid op de website van EMDR-i/ENN website;

 • contacten met collega professionals op het gebied van emdr-i (o.a. via intervisie en ledenlijst);

 • onderzoeksinformatie over emdr en emdr-i, via website EMDR-i/ENN

 • toegang tot de (besloten) ledenpagina waarin diverse EMDR en RDI documenten te downloaden zijn (protocollen, verbatims, formulieren t.b.v. EMDR sessieregistratie en supervisie, technische informatie over linksom/rechtsom procedure, cognitieve interweaves, brochure EMDR-i voor cliënten, etc.);

 • actueel nieuws over emdr en emdr-i ontwikkelingen (o.a. links naar artikelen, opleidingsdata), via website en twitteraccount @emdrint

 

Wilt u lid worden? Vul dan dit online inschrijfformulier in.

 

 

Correspondentie

 

Secretariaat ENN

Mauritsweg 35

3012 JT Rotterdam

 

Bankrekening NL44ABNA0623696576 

Kamer van Koophandel: 24331642

BTW 1354.51.255 B01

email: info@emdri.nl

twitter: #emdrint

website: www.emdri.nl

bottom of page