top of page
bdefotograaf-digifoto-pro-detail-pauwenv

EMDRi

EMDR

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die tegenwoordig vaak wordt ingezet voor het behandelen van traumatische ervaringen. De grondlegger van deze aanpak, de Amerikaanse psychologe Shapiro, ziet EMDR als integratieve psychotherapie die passend is in veel andere therapeutische benaderingen (Shapiro, 2002)[1]. Inmiddels is duidelijk geworden dat EMDR ook een effectieve aanpak is voor andere klachten die met somberheid en/of gevoelens van angst te maken hebben, al moet daarbij wel worden aangetekend dat die klachten regelmatig hun oorspong vinden in een of meerdere traumatische gebeurtenissen, zoals in het geval van depressie (Nanni c.s., 2012)[2] (Shapiro, 2009)[3] en bij obsessief compulsief gedrag (Cromer c.s., 2006)[4] . Ook is gebleken dat EMDR goed kan worden ingezet voor het verwerken van flash-forward beelden, d.w.z. angst voor toekomstige situaties (Logie en De Jongh, 2014)[5].

 

 

Integratieve Psychotherapie en EMDR

In de integratieve psychotherapie wordt de cliënt benaderd vanuit alle aspecten die hem mens maken; door zijn gevoelens, gedachten, gedrag, lichaam en sociale en zingevende behoeften. Ook in de EMDR behandeling zelf speelt de integratieve benadering een rol als het gaat om (de noodzaak van) het integreren van afgesplitste delen in iemands persoonlijkheid. De ooit ervaren angst kan namelijk zo heftig zijn geweest dat iemand een nare herinnering en alle associaties daarbij heeft 'weggestopt'. Er is met andere woorden dissociatie ontstaan. In de integratieve psychotherapie wordt deze dissociatie gekwalificeerd in termen van een bepaalde mate van permeabiliteit die bestaat tussen iemands totale persoonlijkheid en het afgesplitste deel, ook wel complex genoemd (zie de basisgedachte hieromtrent: Jung, 1969, 1960)[6]. Via EMDR kan de (angst)lading die gerelateerd is aan het gedissocieerde gevoel worden verminderd of geneutraliseerd. Daarmee is de dissociatie zelf echter niet (geheel) opgeheven. Tijdens of na een EMDR behandeling is bijzondere aandacht en professionele sturing vereist om het gedissocieerde deel te integreren in iemands totale persoonlijkheid. Door volledige integratie kan échte innerlijke rust ontstaan. 

 

 

EMDRi Netwerk Nederland (ENN)

Het uitvoeren van EMDR is een vak, de EMDR in integratieve context uitvoeren eveneens. Daarom hebben therapeuten op dat vakgebied een gedegen psychotherapeutische opleiding gevolgd en hebben zich verenigd in een professioneel netwerk: EMDRi Netwerk Nederland (de 'i' achter EMDR staat voor integratieve psychotherapie). Therapeuten die gespecialiseerd zijn in integratieve psychotherapie zijn in staat om om een klacht samenhangend te beoordelen en kunnen op basis daarvan de cliënt begeleiden in het adequaat en duurzaam oplossen van die klacht. Daartoe beschikt de integratieve therapeut over verschillende behandelvormen, waarvan EMDR tot de mogelijkheden behoort.

 

 

Meer informatie

EMDRi Netwerk Nederland (ENN) www.emdri.nl

 

Referenties

  1. Shapiro, F. (2002) EMDR as an Integrative Psychotherapy Approach: Experts of Diverse Orientations Explore the Paradigm Prism

  2. Nanni, V., Uher, R. & Danese, A. (2012) Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression: A meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 169, 141–151. 

  3. Shapiro, R. (2009). EMDR Solutions II. New York: Norton.

  4. Cromer, K., Schmidt, N. & Murphy, D. (2006). An investigation of traumatic life events and obsessive-compulsive disorder Behaviour Research and Therapy, 45, 2581–2592.

  5. Jongh, A. de, R.D.J. Logie (2014), The “Flashforward Procedure”: Confronting the Catastrophe, Journal of EMDR Practice and Research

  6. Jung, C.G. (1969) [1960]. The Structure and Dynamics of the Psyche. Collected Works. 8. Princeton, N.J.: Princeton University Press. ISBN 0-691-09774-7.

bottom of page